• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Het handboek loonheffingen 2017 is verschenen.

  29 maart 2017

  Het handboek loonheffingen 2017 is verschenen.

  Het handboek loonheffingen 2017 bevat twee hoofdstukken over ‘werken over de grens’. In hoofdstuk 17 worden de loonbelastingaspecten besproken en in hoofdstuk 18 komt de sociale zekerheid aan de orde. Het handboek bevat beleid van de Belastingdienst en op de tekst van het handboek kan een beroep worden gedaan. In heb boek zijn veel praktische stappenplannen opgenomen. Het handboek wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

  Bron: Belastingdienst.nl, maart 2017

  U kunt het handboek loonheffingen 2017 online raadplegen of de pdf-versie downloaden. De url vindt u hier: Handboek Loonheffingen 2017

 • Uitleg over gevolgen Wet aanpak schijnconstructies

  28 maart 2017

  Het ministerie van SZW heeft in een brochure uitleg gegeven over de verplichtingen in het kader van de Wet minimumloon. De verplichtingen voor werkgevers zijn veranderd door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies. De antwoorden zijn ook van belang voor werkgevers die met ingeleende arbeidskrachten werken. Die lopen aansprakelijkheidsrsico's.

  Bron: Rijksoverheid.nl, 22 maart 2017

  Lees meer...
 • België pakt schijnconstructies in transportsector aan

  27 maart 2017

  De Belgische overheid gaat de strijd met de sociale dumping in de vorm van schijnconstructies aanpakken. De opbrengst, die nu 20 miljoen is, moet flink opgekrikt worden door inzet van meer personeel. Gisteren zijn al 31 vrachtwagens in beslag genomen.

  Bron: Website - Het laatste nieuws, berichten 27 maart 2017

  Lees meer...
 • Amerikanen en Georgiërs kunnen visumvrij naar Nederland

  24 maart 2017

  De IND verwacht vooralsnog niet dat Amerikanen visumplichtig worden in Nederland. De IND spreekt dit uit naar aanleiding van vragen uit het Europees Parlement aan de Europese Commissie.

  Vanaf 28 maart kunnen Georgiërs visumvrij naar Nederland komen. Voorwaarde is dat ze een biometrisch paspoort bezitten.

  Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 20 en 22 maart

   

  Lees meer...
 • Eerste pijler pensioen uit Belgie? Let op met bijverdienen

  23 maart 2017

  Als iemand een Belgisch rust- of overlevingspensioen krijgt, kan het zijn dat bijverdiensten worden gekort op de uitkering. Tot bepaalde bedragen aan bijverdiensten en vanaf een bepaalde leeftijd vindt er geen korting plaats. De SVB heeft de regels betreffende de bijverdiensten en mogelijke kortingen toegelicht voor inwoners van Nederland, die een Belgisch rust- of overlevingspensioen ontvangen.

  Bron: nieuwsbrief BBZ, nr. 1 - maart 2017

  Lees meer...