• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Rapport geeft inzicht in minimumloonverplichtingen in EU/EER

  26 februari 2017

  KPMG Roemenië heeft een rapport gepubliceerd over de minimuloon-verplichtingen in lidstaten van de EU/EER. Het rapport geeft per EU/EER-lidstaat inzicht in de hoogte van de minimumloon, vaststelling van het minimumloon en de sancties die aan de derde partijen opgelegd kunnen worden.

  Bron: KPMG Roemenië

   

  Lees meer...
 • Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

  24 februari 2017

  Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

  Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

  Lees meer...
 • Voor terugkerende expat met mvv-plichtige partner bestaan maatwerkoplossingen

  23 februari 2017

  Terugkerende expats met een buitenlandse mvv-plichtige partner kunnen hun partner niet altijd mee terug nemen naar Nederland. Dit is vooral een probleem als de expat niet direct een nieuwe baan heeft in Nederland en niet voldoet aan het middelenvereiste voor gezinshereniging. Er bestaan mogelijkheden voor een maatwerkoplossing. Over deze maatwerkoplossing komt gerichtere voorlichting.

  Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 23 februari 2017, nr. 2011911

  Lees meer...
 • IND beantwoordt vragen over ICT-richtlijn

  22 februari 2017

  De immigratie-en naturalisatiedienst heeft frequently asked questions gepubliceerd over de Intra Company Transfers-richtlijn. Beantwoord worden vragen over wat een concern is, voorwaarden verblijfsvergunning, salariscriterium, gezinsleden, verdragen en de procedure.

  Bron: Immigratie- en naturalisatiedienst, 16 februari 2017

  Lees meer...
 • Wijzigingen bij afgifte paspoort

  21 februari 2017

  Bij de afgifte van een nieuw paspoort wordt vanaf 1 maart 2017 gecheckt of betrokkene is gesignaleerd. Hierdoor is de procedurebeschrijving voor de afgifte van een paspoort door gemeenten en ambassades gewijzigd. Verder is de weergave van het modelnummer op de id-kaart en het paspoort gewijzigd.

  Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, 16 februari 2017 

  Lees meer...